Sct. Georgs Gildet i Ølstykke Gildeledelsen Gildeledelsen vælges hvert år i marts måned på den årlige general- forsamling – Gildetinget. Der vælges en gildemester (formand), en skatmester (kasserer) og en kansler (sekretær) – titlerne stammer fra organiseringen af de gamle håndværkerlaug. De tre medlemmer i gildeledelsen har hver især fuldt ansvar for gildets trivsel og selv om de, hver på deres felt, har specielle op- gaver at løse, er indsigt, dømmekraft og initiativ i alle gildets anliggender vigtigt hos dem alle. Gildeledelsen fungerer som en helhed, hvor vi fremsætter vore forslag og ideer, vi lytter til hinanden og udarbejder konkrete planer, der kan føres ud i livet. 3-4 gange om året afholdes der gilderådsmøder, hvor gildeledelsen sammen med gruppelederne i de forskellige grupper planlægger gildeåret i store træk. Forud for gildetinget mødes vi for at tilrette- lægge gildetinget og sikre, at der opstilles kandidater til job i gildet. Det kan være i gildeledelsen, stående udvalg eller projektgrupper. Gildeledelsen holder et antal møder i løbet af året og deltager derudover i arrangementer i distrikt og/eller landsgilde. Den nuværende gildeledelse ser således ud: