Sct. Georgs Gildet i Ølstykke Om Scrapbogen Forord til Scrapbog                                  Ølstykke 10 september 2007 En stor tak skal her lyde til Ølstykkegildets stifter og første gildemester Viggo Rasmussen, der fik ideen og som redigerede det første grundlæggende materiale til brug for Ølstykkegildets scrapbog fra 2004. Vi kan i dagligdagen på en let måde læse og informere os om vor historie og gildelivet i Ølstykke ved at bruge gildets hjemmeside, der kan læses på www.oelstykkegildet.dk Tanken med gildescrapbogen er derfor også en anden end hjemmesidens, nemlig den, at her får alle gildebrødrene mulighed for at bidrage med udklip om vort gilde hentet fra aviser samt anden skriftlig dokumentation af betydning, der kan bidrage til at fortælle gildehistorier til glæde for andre og os selv. Venner,gæster og gildebrødre øskes god fornøjelse med læsning af denne del af gildets historie som en del af mindernes bog. Med gildehilsen Poul